Riigilõiv

Riigilõivu tasumine toimub vastavalt riigilõivuseadusele.

Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse alusel tehtavad toimingud

Riigilõivu tagastamine
Riigilõivu tasunud isikul on õigus taotleda riigilõivu võtjalt riigilõivu tagastamist riigilõivuseaduse § 15 alusel. Riigilõivu tagastamise nõue lõpeb kahe aasta möödumisel selle aasta lõpust, millal riigilõiv tasuti.

Riigilõivuseaduse § 15 “Tagastatav riigilõiv” väljavõte:

(1) Tasutud riigilõiv tagastatakse:
1) enam tasutud osas, kui riigilõivu on tasutud ettenähtust rohkem;
2) kui riigilõiv on tasutud valele riigilõivu võtjale või toimingu eest, mille tegemist ei taotletud;
...
4) kui isik võtab toimingu tegemise taotluse tagasi enne taotluse läbivaatamist;
5) kui toimingu tegemise taotlus jäetakse läbi vaatamata;


Taotlus esitatakse kirjalikult Terviseametile. Terviseamet teeb otsuse riigilõivu tagastamise kohta ja tagastab riigilõivu 30 kalendripäeva jooksul taotluse saamise päevast arvates.

 
Viimati uuendatud:  esmaspäev, 4 september 2017 15:00