Kemikaaliohutus

Kemikaaliohutuse süsteemis osalevad ministeeriumid, ametid ja inspektsioonid
Sotsiaalministeerium
Keskkonnaministeerium
Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium
Põllumajandusministeerium
Tehnilise Järelevalve Amet
Tarbijakaitseamet
Tööinspektsioon
Keskkonnainspektsioon
Maksu- ja Tolliamet
Päästeamet


Katsemeetodid
OECD Chemicals Testing - Olulisemad rahvusvaheliselt tunnustatud katsemeetodid kemikaalide testimiseks
TSAR - alternatiivsete katsemeetodite läbivaatamise, valideerimise ja heakskiitmise järelevalvesüsteem


Infobaasid
ESIS - Euroopa keemiliste ainete andmebaas
EDEXIM - Euroopa teatavate ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi andmebaas
ChemBioFinder - andmebaas, mis sisaldab teavet kemikaalide füüsikalis-keemiliste omaduste kohta
ChemExper - andmebaas, mis sisaldab teavet kemikaalide füüsikalis-keemiliste omaduste kohta
INCHEM - WHO IPCS raames kemikaali ohutuse alane andmebaas
ECOTOX - USA Keskkonnakaitseameti andmebaas, mis sisaldab teavet kemikaalide ohtlikkuse kohta vesikeskkonnale ja maismaale
TOXNET - USA rahvusliku meditsiiniraamatukogu andmebaas toksikoloogia, ohtlike kemikaalide ja keskkonnatervise kohta
N-CLASS - Põhjamaade keskkonnaohtlikke kemikaalide andmebaas
SPIN - Põhjamaade andmebaas ainete valmististes kasutamise ja kasutatavate koguste kohta
PRIO - Rootsi Kemikaalide Inspektsiooni tervise- ja keskkonnaohtlike kemikaalide andmebaas
CERI - Jaapani kemikaalide hindamise ja uurimise instituudi avalik teave kemikaalide biolagunemise ja –akumuleerumise kohta
EHC - WHO keskkonnatervise kriteeriumite väljaanded
EFDB - USA SRC andmed kemikaalide keskkonnas liikuvuse ja füüsikalis-keemiliste omaduste kohta
EPI Suite - USA andmebaas, mis sisaldab arvutusmudeleid
MSDSSEARCH - USA riiklik ohutuskaartide varaait
MSDS - ohutuskaartide otsing
SIRI - ohutuskaardid ja teave kemikaalide toksilisuse kohta
Karolinska Instituudi Raamatukogu meditsiinialased andmebaasid
CosIng - INCI nimetused kosmeetikatoodetes kasutavatele kemikaalidele


Euroopa Liidu institutsioonid
ECHA - Euroopa Kemikaaliamet
Euroopa Komisjon: kemikaalid
Euroopa Komisjon: biotsiidid
JRC – Euroopa Teadusuuringute Ühiskeskus
IHCP - Tervishoiu ja tarbijakaitse instituut


Tööstuslikud organisatsioonid
Eesti Keemiatööstuse Liit
CEFIC - Euroopa Keemiatööstuse Nõukogu
ICCA - Rahvusvaheline Keemiatööstuse Nõukogu
CONCAWE - Euroopa õlitööstuse liit puhta õhu ja vee säilitamiseks Euroopas
ECETOC - Euroopa kemikaalide ökotoksikoloogia ja toksikoloogia keskus
IMA-Europe - Tööstuslike mineraalide assotsiatsioon
CEPE - Euroopa värvi-, trükivärvi- ja kunstnikuvärvide tööstuse nõukogu
A.I.S.E. - Euroopa Detergentide ja Hooldusvahendite Tööstus
EuropaBio - Euroopa Biotööstuste Assotsiatsioon
EFPIA - Euroopa Farmaatsiatööstuste- ja assotsiatsioonide Föderatsioon
COLIPA - Euroopa Kosmeetika-, Hügieeni- ja Parfümeeriatarvete Assotsiatsioon
ECPA - Euroopa Taimekaitse Assotsiatsioon
ETUC - Euroopa Ametiühingute Konföderatsioon


Rahvusvahelised organisatsioonid
OECD - Majanduskoostöö ja -arengu organisatsioon
OPCW - Keemiarelvade Keelustamise Organisatsioon
WHO - Maailma Tervise Organisatsioon
IFCS - WHO Valitsustevahelise Kemikaaliohutuse Foorum
IPCS - WHO Rahvusvaheline Kemikaalide Ohutuse Programm
IARC - Rahvusvaheline Vähiuuringute Agentuur
UNEP - Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Keskkonnaprogramm
ISO - Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon
ECVAM - Alternatiivsete Meetodite Valideerimise Euroopa Keskus
IUPAC - Rahvusvahelise Puhta Keemia ja Rakenduskeemia Liit
UNECE - Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Euroopa Majanduskomisjon

 

Kasulikke viiteid kemikaalide kohta
Kemikaalid meie elus
Kemikaalid ja tervis
Mänguasjade ohutus
Nõuanded mänguasjade ohutuks kasutamiseks
Tox Town
Perioodilisustabel
Thomas Seilnachts Periodensystem – saksakeelne interaktiivne perioodilisussüsteem

 
Viimati uuendatud:  esmaspäev, 5 september 2016 08:59